Alexanderteknik

Alexandertekniken erbjuder en unik väg till självhjälp, hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.

Självhjälp, hälsa och välbefinnande

Det är vanligt att folk söker sig till Alexandertekniken på grund av besvär i nacke, axlar och rygg eller andra delar av kroppen. Missnöje med ens kroppshållning och andning kan också vara anledningar.
Dessa problem är ofta resultatet av invanda och skadliga mönster, hur vi använder oss själva i våra dagliga liv. Alexandertekniken kan lära oss hejda och ändra sådana mönster (som ju kommit att uppfattas som det normala för oss) och därmed återfå både större frihet, få bättre kraft och minskade besvär. Bättre och effektivare samordning och samstämmighet i våra dagliga rörelser ger en rad positiva effekter inte minst på andning och hållning.

Förebygga skador och problem

Att lära sig Alexanderteknik, är att effektivt förebygga onödiga spänningstillstånd och smärta som orsakats av kroppshållning, rörelsemönster eller krävande arbetsställningar. Företag som tänker långsiktigt kan ta in Alexanderteknik eftersom kostnader vid sjukskrivningar med vård och behandling ökar.
Denna teknik är och har i åratal varit en grundläggande del av kursplanen i många skådespelar- dans- och musikerutbildningar runt om i världen. Där hjälper den studenterna att utveckla sin artistiska potential utan att drabbas av skador.

Utveckla sig själv och sina förmågor

Många som kommer till Alexandertekniken gör det för att de vill förfina och utveckla sin kompetens inom något område. Ryttare, löpare, kampsportare, yogautövare, hantverkare, musiker, skådespelare, andra artister med flera, har alla nytta av att bli medvetna om vanor som hindrar dem i deras utövning, och att med Alexanderteknikens hjälp förbättra och förfina sin skicklighet.
Många som börjar ta lektioner upplever också att med förändringen av vanorna följer ett större lugn, en förbättrad förmåga att hantera stress och en större tillit till sig själva som förändrar och förbättrar deras relation till sig själva och sin omgivning.

Upphovsmannen 

till Alexandertekniken är Fredrick Matthias Alexander (1869-1955).
Hans karriär som skådespelare och recitatör hotades när han upprepade gånger drabbades av heshet och att han ”tappade rösten”. När läkarens råd inte gav varaktig lindring ställde han sig frågan: ”Är det något som jag gör när jag använder min röst på scen, som jag inte borde göra”?
Han började observera sig själv under de kommande åren och insåg att det var hans vanemässiga sätt att använda rösten som ledde till heshet. För att överkomma och slippa detta problem utvecklade han ett antal principer som hjälpte honom att hejda skadliga vanor som påverkade hans röst och andning. Detta ledde till att han återfick en stark och frisk röst. Han blev även fri från andra besvär som han hade haft med sin hälsa. Från detta utvecklades Alexandertekniken.
Hans teknik blev mycket efterfrågad både av hans skådespelarkollegor och av läkare som skickade sina patienter till honom. 1904 kom han till London där han byggde upp en praktik. 1930 startade han där den första 3-åriga heltidsutbildningen för Alexanderlärare.